Općinsko vijeće usvojilo Proračun za 2018. godinu

Napisala on Pet, 08/12/2017 - 15:12,

Općinsko vijeće Općine Vinica na svojoj je 5. sjednici održanoj u srijedu , 06. prosinca usvojilo Proračun Općine Vinica za 2018. godinu kao i sve akte vezane uz financiranje Općine u slijedećoj godini. Načelnik Općine kao jedini zakonski predlagatelj proračuna još 14. studenog uputio je vijećnicima prijedlog Proračuna , a vijećnici su imali mogućnosti predložiti svoje amandmane u roku od 2 tjedna. Prijedlog proračuna objavljen je na web stranicama Općine Vinica kako bi se i zainteresiranoj javnosti dala mogućnost podnošenja mišljenja, prijedloga i sugestija.

-          Proračun za 2018. godinu je razvojan i socijalan, „težak“ je 22.085.832,00 kn, a obuhvaća

sve bitne zakonske segmente kako u prihodima tako i u rashodima. Osobito je bitno naglasiti kako su planom proračuna obuhvaćeni kapitalni projekti čija se realizacija očekuje u slijedećoj godini poput dogradnje i preuređenja dvorane u društvenom domu u Marčanu, sanacije i rekonstrukcije kurije Patačić kroz program investicijske potpore te program zaštite kulturnih dobara , dogradnje dječjeg vrtića i sl., nastavak radova izgradnje kanalizacije, uređenje nerazvrstanih cesta i sl. Iako veći dio proračuna otpada na komunalne investicije, proračunom su planirani rashodi i izdaci za sve javne potrebe od sufinanciranja dječjeg vrtića, osnovnoškolskog , srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, sredstva za rad udruga i sl., rekao načelnik Općine Marijan Kostanjevac koji je ujedno zahvalio svim vijećnicima na konstruktivnoj raspravi te podršci prilikom donošenja proračuna.

Uz Proračun , kao temeljni financijski akt za 2018. godini , Vijećnici su jednoglasno usvojili i ostale akte vezane uz proračun ( Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program održavanja objekta komunalne infrastrukture, Plan razvojnih programa, Program javnih potreba Odluku o raspodijeli sredstava za rad političkih stranaka itd.