Nastavak radova na uređenju zidina Burga

Napisala on Pet, 27/10/2017 - 12:10,

Na prijedlog Općine Vinica Ministarstvo kulture i ove je godine osiguralo 70.000,00 kn za nastavak sanacije najugroženijeg dijela zidina Starog grada (Burga).

Istina je da su to mala i nedostatna sredstva, ali u uvjetima i dotaciji od strane ministarstva ipak se vide određeni pomaci na samom Burgu, izjavio je načelnik Općine Vinica, Marijan Kostanjevac koji je zajedno s predstavnikom izvođača te nadzornim inženjerom obišao radove.