OBAVIJEST UZ POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

Napisala on Pet, 28/07/2017 - 10:07,

01.siječnja 2017. godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16.) kojim je od 01. siječnja 2018. godine propisano uvođenje poreza na nekretnine . Porez na nekretnine zamijeniti će dosadašnju komunalnu naknadu, a jedinice lokalne samopuprave dužne su ustrojiti te voditi Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja ove vrste poreza. Stoga pozivamo vlasnike i korisnike nekretnina na području Općine Vinica da u Općinu Vinica do 30. rujna 2017, godine na propisanom obrascu dostave podatke kako o poreznim obveznicima tako i o nekretninama.

Ukoliko porezni obveznik na području Općine Vinica posjeduje više nekretnina, obrazac s podacima dostavlja za svaku nekretninu zasebno.

U slučaju da se jedna nekretnina koristi za više namjena, za svaku namjenu potrebno je ispuniti posebni obrazac s naznakom korisne površine za namjenu .

Popunjeni obrazac s podacima potpisuje vlasnik nekretnine. Ako je vlasnik nekretnine pravna osoba, popunjene obrasce potpisuje odgovorna osoba te ih ovjerava sa pečatom pravne osobe.

Ako je vlasnik nekretnine obvezu poreza na nekretnine prenio na korisnika,   uz obrazac prijave dostavlja i Ugovor iz kojeg je to vidljivo.

Svi obrasci mogu se preuzeti sa web stranice Općine Vinica ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.

Ispunjeni i potpisani obrasci mogu se dostaviti :

- osobno, u Jedinstveni upravni odjel Općine Vinica

- poštom na adresu : Općina Vinica, Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica

- elektroničkim putem , na e mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Za dodatne informacije oko ispunjavanja obrasca možete se obratiti u Općinu Vinica.

U smislu Zakona :

- nekretninom se smatra stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni prostori te ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja

- neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama, a na kojemu se, u skladu s prostornim planom, mogu graditi građevine, na kojemu nije izgrađena nikakva građevina ili na kojemu postoji privremena građevina za čije građenje nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje građevine, odnosno na kojemu je započeto građenje

VAŽNA NAPOMENA : Ukoliko porezni obveznik ne dostavi odatke do 30. Rujna ili ako se oni bitno razlikuju od podataka   koje je Općina Vinica dobila od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja ili Porezne uprave, porezna obveza će se sukladno članku 59. stavak 3. Zakona o lokalnim porezima utvrditi po najvišim koeficijentima utvrđenim Zakonom za stanje i dob nekretnine.

Obrasci :

1. Porez na nekretnine – stambeni prostor

2. Porez na nekretnine – poslovni prostor

3. Porez na nekretnine – neizgrađeno građevinsko zemljište