Ministarstvo kulture osiguralo 820.000,00 kn za kulturnu baštinu na području Općine Vinica

Napisala on Pet, 17/03/2017 - 09:03,

 

 

Općina Vinica prijavila je više projekta zaštite nepokretnih kulturnih dobara na javni poziv Ministarstva kulture za  predlaganje javnih potreba u kulturi u 2017. godini, a Ministarstvo je za programe na području Općine osiguralo 820.000,00 kn .  

 

-        Tako je za nastavak sanacije kurije Patačić u Vinici odobrilo financijska sredstva u visini od 250.000,00 kn, za   nastavak sanacije najugroženijih dijelova zidina  Starog grada (Burga) 70.000,00 kn, dok je za sanaciju krovišta župne crkve Sv. Marka ev. u Marčanu osigurano 200.000,00 kn. Ministarstvo kulture osiguralo je i 300.000,00 kn za dovršetak tzv. Vrtlareve kuće (vile) u Arboretumu, za projekt koji već provoditi Hrvatski restauratorski zavod.

 

Iako su izostala financijska sredstva iz programa investicijskih potpora za kuriju Patačić, smatram da ipak možemo biti zadovoljni jer Ministarstvo kulture prepoznaje vrijednost, ali i potrebu sanacije bogate kulturne baštine na području Općine Vinica - izjavio je tim povodom načelnik Općine Marijan Kostanjevac.