Ponovljeni natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine

Napisala on Čet, 16/03/2017 - 14:03,

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141706., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12. ) , članka 30. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 27/09., 45/09., 11/13. i 60/13.) te članka 9. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/10.) te Odluka od 28. kolovoza 2014. godine i 02. rujna 2015.godine, objavljuje se

P O N O V N I   N A T J E Č A J

za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Vinica

I. Predmet prodaje slijedeće su nekretnine u Gornjem Ladanju

   a) čkbr. 27, koju čini :

- kuća sa 91 m2

- izgrađeno zemljište sa 90 m2 i

- dvorište 702 m2, upisana u z.k. uložak 1554, k.o. Ladanje Gornje, u vlasništvu Općine Vinica u 1/1 dijela,

   b) čkbr. 25, šuma kod kuće u Ladanju Gornjem sa 170 čhv

       čkbr. 26, voćnjak kod kuće u Ladanju Gornjem sa 121 čhv, upisane u z.k. ul. 5, k.o.

       Ladanje Gornje, u suvlasništvu Općine Vinica u ½ dijela

   c) čkbr. 29, oranica u Situ sa 693 čhv i

       čkbr. 500/131, pašnjak u Trnju sa 1400 čhv, upisani z.k.ul. 1050, k.o. Ladanje Gornje, suvlasništvo Općine Vinica u u ¾ dijela,

II. Kuća je objekt etažne visine : podrum + prizemlje + potkrovlje, sastoji se od garaže u podrumu, hodnika, kupaonice, kuhinje s blagovaonicom, 2 spavaće sobe i terase u prizemlju te 2 prostorije u potkrovlju.

Kuća posjeduje uporabnu dozvolu te energetski certifikat energetskog razreda „ F“ ,   priključena je na javnu vodoopskrbnu te elektroopskrbnu mrežu.

III. Početna cijena nekretnina iznosi 35.000,00 €

IV. Sve dodatne informacije u vezi predmetnih nekretnina te davanja ponude mogu se dobiti u Općini Vinica ili na tel. 042/722-233.