Javni poziv za dodjelu novčanih nagrada najuspješnijim studentima

Napisala on Pet, 17/02/2017 - 12:02,

        Na temelju članka 9.stavak 2. Odluke o nagradama najuspješnijim studentima („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6 /14.), načelnik Općine Vinica raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu nagrada najuspješnijim studentima

 

I.   Predmet natječaja : Dodjela nagrada najuspješnijim studentima s prebivalištem na području Općine Vinica, prema kriterijima iz Odluke o nagradama najuspješnijim studentima koja se može preuzeti na www.vinica.hr

II. Povodom Dana Općine, Općina Vinica dodijelit će 3 nagrade u iznosu od 5.000,00 kn najuspješnijim redovitim  studentima .   

III. Kandidati trebaju zadovoljiti slijedeće uvjete :

-          da su državljani RH

-          da imaju prebivalište na području Općine Vinica u trajanju najmanje 2 godine

-          da im je prosjek ocjena svih položenih ispita tekućeg studija, uključujući i prethodno završene razine studija, iznad 4,49

-          da su redovno upisani u drugu ili višu godinu studija i da nemaju zaostajanja tijekom studija.

IV Uz prijavu koja se dobiva u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Vinica ili preuzima na

     www.vinica.hr   kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju :

 a)   presliku važeće domovnice ili putovnice

b) presliku važeće osobne iskaznice ili potvrdu nadležne PU Varaždinske o duljini prebivališta na području Općine

c) potvrdu visokog učilišta o upisu u tekuću akademsku godinu (2016/17.) u statusu redovitog studenta iz koje je vidljiva godina studija, naziv i vrsta studija, trajanje studija (broj semestara) i godina upisa prve godine.

d)ovjereni prijepis ocjena svih godina tekućeg studija, a studenti diplomskih studija dostavljaju i ovjereni prijepis ocjena prethodno završene razine studija

e)studenti na studijima u inozemstvu dokumente pod c) i d) dostavljaju i prevedene na hrvatski jezik i ovjerene kod sudskog tumača

V      Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine Vinica, Marčan, Vinička 5,  zaključno do srijede, 15.03. 2017. godine.

 

                                                                                                Načelnik Općine Vinica

                                                                                                   Marijan Kostanjevac

 

PRIJAVA