Poziv vlasnicima/korisnicima građevina na kojima se nalazi azbest

Napisala on Uto, 14/02/2017 - 12:02,

           Na temelju odredbe članka 53. Zakona održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13) te članka 30. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“broj 69/16.) Jedinstveni upravni odjel Općine Vinica upućuje

 

Poziv vlasnicima građevina u kojima se nalazi azbest

te ih obavještava da su temeljem članka 30. stavka 1. Pravilnika o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest,  dužni dostaviti podatke o istima u svrhu planiranja sustava gospodarenja građevinskim otpadom koji sadrži azbest.
Rok za dostavu podataka je 30. travnja 2017.

Podaci se mogu dostaviti:
• osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Vinica, radnim danom od 7:00 do 15:00 sati
• poštom na adresu Općina Vinica, Marčan Vinička 5,42207 Vinica
• faxom na broj 722-535
• e – mailom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

         Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 722-233

PRILOG: Obrazac prijave građevina na kojima se nalazi azbest