Potpore za novorođenčad u višem iznosu

Napisala on Čet, 09/02/2017 - 21:02,

Od početka ove godine, temeljem Odluke načelnika,  povećane su  potpore za novorođenčad. Tako  roditelji za prvo  dijete u obitelji ostvaruju  pravo na  novčanu potporu  u iznosu od 2.000,00  kn dok će za svako slijedeće dijete u obitelji,  potpora biti viša za 1.000,00 kn.

Naša općina jedna je od prvih u Varaždinskoj županiji uvela potporu za novorođenčad i to još 2004. godine u iznosu od 500,00 kn za prvo dijete, a 2008. godine taj iznos je povećan na 1.000,00 kn.  Na ovu mjeru odlučili smo se u cilju demografske obnove našeg područja. Općina Vinica je još prije 20 godina imala 1200 stanovnika više, a sada već nekoliko godina bilježimo pad nataliteta i negativan prirast stanovništva. Drugim riječima, godišnje umire gotovo dva puta više ljudi nego što se rađa djece, a prisutno je i  iseljavanje mladih ljudi. Stoga  ako želimo da Općina Vinica opstane, moramo poduzeti  odgovarajuće mjere, a prva od njih, za koju se nadam da će postići rezultat  je povećanje potpore za novorođenče. Uvjeti za ostvarivanje prava na potporu i dalje su isti. U Jedinstveni upravni odjel roditelji podnose zahtjev kojem prilažu presliku rodnog lista, uvjerenja o prebivalištu za bebu, preslike svojih osobnih iskaznice ( i dijete i roditelji moraju imati prebivalište na području Općine Vinica!) te presliku kartice  računa na koji će se izvršiti uplata računa. U slučaju kad se ne radi o prvom dijetetu, roditelji prilažu za stariju djecu takođe preslike rodnih listova,  kako bi se mogla na temelju dosavljene  dokumentacije obračunati  visina pripadajuće potpore, izjavio je tim povodom načelnik Općine Marijan Kostanjevac.