Vinički vinogradari dobili novu zastavu

Napisala on Pon, 06/02/2017 - 09:02,

U subotu je održana 18. redovna Skupština Udruge vinogradara „Vinea“  Vinica na kojoj su predočena sva izvješća o radu i aktivnostima u prethodnoj 2016. godini. Podnjeto je i financijsko izvješće te izvješće Nadzornog odbora  i plan rada za 2017.g. i sve aktivnosti Udruge kao i informacija o pripremi  17. Izložbe mladih vina. Predsjednik Udruge g. Stjepan Kovačić zahvalio je svim članovima udruge kao i svim predstavnicima drugih viničkih udruga na izuzetno dobroj suradnji. Posebno je pozdravio prisutne prijatelje iz Slovenije, Općina Lenart, Sv. Ana i Sv. Andraž  gdje je udruga za svoje članove, prošle godine organizirala jedan od najljepših izleta do sada. Predsjednik udruge  je također izrazio zahvalu svim sponzorima i donatorima, te ih zamolio za nastavak suradnje.

Na Skupštini vinogradara bili su predsjednik Općinskog vijeća  g. Marijan Mihalić i načelnik g. Marijan  Kostanjevac. Načelnik je tom prilikom zahvalio predsjedniku i svim članovima na suradnji ali i promociji naše općine upravo kroz Udrugu zaželivši dobar nastavak suradnje i ostvarenje svih zacrtanih ciljeva. Naglasio je također kako će općina kao i do sada kroz financijsku ali i logističku pomoć pomagati udrugu i sve njezine aktivnosti. Radu skupštine priključio se prečasni Valent Posavec, vinički župnik koji je blagoslovio novu zastavu viničke Udruge „Vinea“ Vinica i zaželio uspješan rad udruge. Zastavu je u cijelosti financirala Općina Vinica, a držač zastave firma Kikel d.o.o. vlasnika g. Ivana Kelemena. Nakon blagoslova zastave koju je načelnik općine Marijan Kostanjevac predao predsjedniku Udruge vinogradara nastavljeno je druženje u dobroj atmosferi uz TS „Frajkani“.