Revitalizacija parka "Arboretum Opeka" više nije prioritet župana i Varaždinske županije???

Napisala on Uto, 10/01/2017 - 09:01,

Jučer je u Ministarstvu kulture održan treći radni sastanak na temu revitalizacije parka Arboretum Opeka u Vinica. Ovaj sastanak bio je po prvi puta u proširenom sastavu na inicijativu saborskog zastupnika g. Anđelka Stričaka, a na poziv pomoćnika ministrice kulture g. Davora Trupkovića. Na sastanak su tako bili pozvani predstavnici Ministarstva državne imovine, Hrvatskog restauratorskog zavoda, Općine Vinica i Varaždinske županije. Sastanku su osim sazivatelja bili prisutni državni tajnik Ministarstva kulture g. Krešimir Partl, državni tajnik g.Tomislav Boban iz Ministarstva državne imovine, akademik Mladen Obad Ščitaroci, arhitekt urbanist i pejzažni arhitekt na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, g. Petar Puhmajer iz Hrvatskog restauratorskog zavoda, načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac, gos. Miljenko Ernoić iz Razvojne agencije Sjever i g. Marin Bašić, direktor Parkova d.d. Ovo je bio prvi takav prošireni sastanak sa svima koji bi trebali, a svaki u svojem segmentu raditi na pripremi dokumentacije i rješavanju imovinsko pravnih pitanja kako bi Općina mogla projekt revitalizacije Arboretuma Opeka prijaviti na natječaj „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ koji se provodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“,   Prioritet 6c2 „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“ , a otvoren je do 05. ožujka ove godine. Osim dogovorenih i preuzetih zadataka sastanak je bio izuzetno konstruktivan, međutim postavilo se opravdano pitanje zašto nije bio prisutan nitko iz Varaždinske županije iako je poziv županu bio upućen na vrijeme kao i svima ostalima. Kako je uređenje i namjena Arbortuma Opeka bila jedna od okosnica županovog političkog programa, naravno da je bilo više upita o razlozima izostanka župana ili njegovih zamjenika upućenih od strane prisutnih načelniku Kostanjevcu. - Očito je da županu nije stalo do najvećeg i najznačajnijeg projekata na razini nacionalnog interesa te revitalizacija Arboretuma Opeka izgleda nije više jedan od prioriteta , izjavio je tom prilkom zabrinuto načelnik Marijan Kostanjevac.

   Četvrti radni sastanak uskoro bi se trebao održati u Općini Vinica u sklopu kojeg će se obići lokalitet Arboretum Opeka koji se prostire na površini od ukupno 64 hektara.