Općinsko vijeće usvojilo Proračun Općine Vinica za 2017.godinu

Napisala on Pet, 02/12/2016 - 10:12,

Na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća Općine Vinica koja je održana u četvrtak   našlo se nekoliko značajnih točaka dnevnog reda.

Tako je Općinsko vijeće  jednoglasno usvojilo Plan ukupnog razvoja Općine Vinica za razdoblje od 2015. do 2020. godine. To je strateški razvojni dokument   kojim su utvrđeni vizija i misija općine Vinica u idućem razdoblju te određeni strateški ciljevi, prioriteti te aktivnosti i mjere kroz koje će se ostvariti vizija Općine Vinica. Planom ukupnog razvoja obuhvaćeni su   značajni razvojni projekti što je jedan od uvjeta za apliciranje projekata za   bespovratna sredstva iz europskih i nacionalnih fondova.

Ne manje važna točka dnevnog reda odnosila se na Proračun Općine Vinica za 2017. godinu koji su vijećnici također donijeli jednoglasno.

-         Proračun Općine Vinica za 2017. godinu planiran je u iznosu od 19.017.748,00 kn što je značajno povećanje za razliku od prošle godine no Proračunom su obuhvaćeni strateški projekti za koje posjedujemo svu potrebnu dokumentaciju i građevinske dozvole , od kojih smo neke već kandidirali za dobivanje bespovratnih sredstava, a neke namjeravamo prijaviti na natječaje koji se očekuju slijedeće godine. Tu svakako treba spomenuti projekte dogradnje i rekonstrukcije Društvenog doma u Marčanu, rekonstrukciju , sanaciju i prenamjenu kurije Patačić u javno- poslovnu zgradu, izgradnju nogostupa i rekonstrukciju ceste u Gorenjem Ladanju. Svjestan sam da su mnogi skeptični i misle da je proračun za iduću godinu preambiciozan i nerealan no moram naglasiti da su proračunom obuhvaćeni svi segmenti i sve potrebe stanovništva od potpora za novorođenčad, predškolskog odgoja i obrazovanja (osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog) , svih udruga, socijalne potpore, potpore poljoprivrednicima i poduzetnicima , našim umirovljenicima , a ne smijemo zaboraviti ni infrastrukturne projekte od sanacije nerazvrstanih cesta, uređenja dječjih igrališta i naravno, izgradnje sustava kanalizacije. Iako još ne znamo konkretno što nam nose porezne promjene i kako će se one reflektirati na naš proračun, svi korisnici potpora i pomoći mogu biti sigurni da ni u idućoj godini neće biti uskraćeni i da neće ostvariti manje potpore u odnosu na ovu godinu. Drugim riječima , ako za koji od projekata nećemo dobiti bespovratna sredstva koja smo planirali u proračunu , nećemo ga ni provoditi, rekao je načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac kao ovlašteni predlagatelj Proračuna.

Vijećnici su raspravljali i o Odluci o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vinica koju su jednoglasno donijeli, a također su jednoglasno donijeli i Odluku o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin“ kojim se Općina Vinica obvezala da će u idućih 7 godina u proračunu osigurati ukupno 2.529.382,00 kn kao vlastiti udio u projektu aglomeracije. Načelnik je prilikom upoznavanja vijećnika sa prijedlogom odluke istaknuo kako ga čitav projekt aglomeracije Varaždin i sam tijek provođenja iste prilično podsjeća na famozno javno – privatno partnerstvo.