Potpisivanje ugovora za studentske potpore

Napisala on Pet, 04/11/2016 - 09:11,

U Proračunu Općine Vinica i za ovu akademsku godinu osigurana su financijska sredstva za novčane potpore redovitim studentima, kao poticaj uključivanju što većeg broja mladih ljudi u nastavak školovanja na visokoškolskim ustanovama. U skladu s Odlukom o uvjetima i kriterijima pružanja novčane potpore studentima („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 60/13.) Općina Vinica objavila je dana 16. rujna Javni poziv za dodjelu novčanih potpora studentima na koji su se mogli javiti redoviti studenti koji su zadovoljili uvjete iz odluke. Sve pristigle prijave pregledalo je u tu svrhu osnovano Povjerenstvo koje  je utvrdilo da 62 studenta zadovoljavaju tražene uvjete te će im u toku dana na kućne adrese biti dostavljene Odluke.

Pravo na novčanu potporu u iznosu od 250,00 kn mjesečno u nastavnoj godini 2016/17. ostvariti će 14 studenata koji studiraju na području Varaždinske i Međimurske  županije dok će 48 studenta koji studiraju u drugim županijama (Zagreb, Rijeka, Split itd) ili u inozemstvu, ostvariti pravo na mjesečnu potporu u iznosu od 400,00 kn.

Sva prava i obveze između studenata, kao korisnika potpore i Općine Vinica, kao davatelja potpora, utvrditi će se posebnim Ugovorom koji će pojedinačno sa svakim studentom potpisati načelnik Općine Marijan Kostanjevac. Potpisivanje ugovora biti će u subotu, 12.studenog u 13,00 sati te molimo da se potpisivanju odazovu svi studenti (osobno !).