Suradnja Općine Vinica i mobilnog palijativnog tima

Napisala on Sri, 26/10/2016 - 07:10,

Posljednjih godina sve više bolesnika u terminalnoj fazi bolesti kao i članova njihovih obitelji izražava želju za mogućnošću medicinskog zbrinjavanja i pružanje sve potrebne medicinske pomoći u vlastitoj kući. Obzirom na potrebu ove vrste zdravstvene skrbi, u sklopu Doma zdravlja Varaždinske županije osnovan je mobilni palijativni tim koji zbrinjava nekoliko pacijenata i na području Općine vinica. Dr Marija Kolačko koja vodi spomenuti tim upoznala je načelnika Općine sa stanjem na području Općine kao i potrebama pacijenata s kojima se sreće na terenu, a jedan od najvećih problema je nedostatak odgovarajućih ortopedskih pomagala, posebno bolesničkih kreveta. Na zamolbu voditeljice dr Kolačko, Općina Vinica financirala je nabavu bolesničkog kreveta prilagođenog i najtežim bolesnicima vrijednosti 7.500,00 kn.

-                     Krevet će biti vlasništvo Općine i temeljem Sporazuma koji smo potpisali sa Domom zdravlja koristiti će ga isključivo bolesnici s našeg područja. Bolesnički krevet s madracem nabavili   smo od poduzeća     ZE-MA d.o.o.   i već se koristi , izjavio je načelnik Marijan Kostanjevac.

Načelnik je također izrazio pozitivno mišljenje za takav vid skrbi o našim najtežim bolesnicima.