Javni poziv za dodjelu novčanih potpora studentima

Napisala on Pet, 16/09/2016 - 13:09,

Klasa: 602-04/16-01/02

Urbroj: 2186/011-03-16-1

Vinica, 16. rujna   2016.

 

     Na temelju članka 3. Odluke o uvjetima i kriterijima pružanja novčane potpore studentima Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 60/13.), Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu novčanih potpora studentima s područja Općine Vinica

 

  1. Općina Vinica će u akademskoj godini 2016./2017.    dodjeljivati novčanepotpore u iznosu od:

 

  1. a)250,00 kn mjesečno – studentima koji studiraju na području Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije
  2. b)400,00 kn mjesečno – studentima koji studiraju u Zagrebu, u ostalim županijama u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu

 

  1. Studenti mogu ostvariti pravo na mjesečnu novčanu potporu pod slijedećim

uvjetima:

- da oni, kao i njihovi roditelji/staratelji/zakonski skrbnici imaju prebivalište na području  Općine Vinica

- da su redoviti studenti

- da su ostvarili minimalni prosjek ocjena od 2,5 u prethodnoj godini studija

- da mjesečna primanja po domaćinstvu studenta ne prelaze iznos od 2,5 prosječne mjesečne plaće

   u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini

3. Dokumentacija koju studenti dostavljaju radi ostvarenja prava na novčanu potporu:

- preslika vlastite osobne iskaznice te preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja/ zakonskih skrbnika

- potvrda visokog učilišta o redovnom upisu u akademsku godinu s naznakom godine studija i semestra

- potvrda visokog učilišta o ostvarenom prosjeku ocjena (ovaj uvjet odnosi se na studente 2. i viših godina studija, a studenti upisani u 1. godinu diplomskog studija dostavljaju potvrdu s prosjekom ocjena ostvarenim na preddiplomskom studiju)

- potvrda Porezne uprave o prihodima ostvarenim u prethodnoj godini   kao dokaz o primanjima za svakog roditelja/staratelja/zakonskog skrbnika odnosno odgovarajuću potvrdu o visini prihoda ukoliko roditelji/staratelji/zakonski skrbnici studenta ostvaruju prihode u inozemstvu

- broj žiro - računa na koji će se vršiti uplata potpore

4. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom zaprimaju se zaključno do 21. listopada 2016. godine, a mogu se dostaviti osobno ili poštom na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5.

Nepotpune prijave te prijave dostavljene van roka neće se uzeti u razmatranje.

 

 

                                                                                     Načelnik Općine Vinica

                                                                                      Marijan Kostanjevac