Pomoćnik ministra kulture u posjetu Općini Vinica

Napisala on Čet, 18/08/2016 - 15:08,

U pratnji g. Anđelka Stričaka te dr.Josipa Križanića, kandidata na prijevremenim parlamentarnim izborima, danas je posjetu Općini Vinica bio pomoćnik ministra kulture g. Davor Trupković. U uredu načelnika, uz načelnika Marijana Kostanjevca goste su dočakali i Marijan Mihalić, predsjednik Općinskog vijeća te Mirjana Jambriško , zamjenica načelnika gdje je održan i kraći radni sastanak. Satanku je prisustvovao i g. Željko Trstenjak, pročelnik Konzervatorskog odjela u Varaždinu. Tijekom sastanka načelnik je upoznao g. Trupkovića sa stanjem kulturnih dobara na području Općine Vinica kao i projektima zaštite i korištenja kulturnih dobara koje Općina Vinica priprema radi apliciranja na javne pozive i natječaje pojedinih EU fondova. Nakon sastanka domaćini su sa svojim gostima obišli park Arboretum Opeka i dvorac te crkvu sv. Marka Ev. u Marčanu.

Tom prilikom načelnik i pomoćnik ministra usuglasili su se u jednom - kako je neobično da je zbog značaja projekta Arboretuma Opeka za kako za regiju, tako i za Hrvatsku, prisutan paušalni i nestručni pristup u sagledavanju i rješavanju problema. Nadalje, načelnik je izvjestio pomoćnika ministra kako je Općina bila više od 3 godine isključena iz svih planova i aktivnosti iako je upozoravao kako problem revitalizacije mora biti državni i nadstranački i ne smije služiti u svrhu ni jedne političke opcije.

- Upravo zbog takvog načina rada i pristupa , istaknuo je načelnik, danas smo tu gdje jesmo, iako se kroz pripremu projektne dokumentacije od strane Hrvatskog restauratorskog zavoda ipak nešto napravilo.

Pomoćnik ministra osvrnuo se na stanje parka i dvorca te je nakon obilaska izjavio da je zapanjen trenutnom situacijom istaknuvši da zbog važnosti i značaja u povijesnom i kulturnom smislu , Arboretum mora biti prepoznat i kao nacionalni turistički raritet. Složio se kako nema mjesta politici već struka mora odraditi svoj posao kako bi se nakon pripreme dokumentacije cijala priča mogla kandidirati prema EU fondovima.

Pomoćnik ministra je na kraju izrazio želju da mladi i stručni ljudi nakon fazne provedbe projekta, ostanu raditi upravo u Arboretumu, a najavio je i da će se 31. kolovoza održati sastanak u Ministarstvu kulture na temu Arboretuma Opeka.