Nastavak radova sanacije Kurije Patačić

Napisala on Uto, 16/08/2016 - 10:08,

Zbog arhitektonskog značaja i prepoznatljive vrijednosti kurije Patačić ( Vinica Gornja ) , Ministarstvo kulture i ove je godine osiguralo financijska sredstva u iznosu od 250.000,00 kn za nastavak radova sanacije i rekonstrukcije te prenamjene zgrade u višenamjensku javno -poslovnu zgradu. Po provedenom postupku nabave izvodi se nastavak građevinske sanacije zgrade.

Kako je statika zgrade bila bitno narušena, za potrebe daljnje rekonstrukcije i sanacije bilo je najprije potrebno sanirati temelje,a koji su se radovi provodili u posljednje 4 godine. Ovogodišnjim zahvatom obuhvaćeni su radovi kojima će se u cijelosti završiti unutrašnji dio statike temelja i vanjski dio statike temelja sa podbetoniravanjem, sanacijom i drenažom te odvodnjom oborinskih i podzemnih voda. Zajedno s predstavnikom izvođača, radove je obišao i načelnik Općine Marijan Kostanjevac.