Aktivnosti u Općini Vinica

Napisala on Pon, 04/07/2016 - 13:07,

Na posljednjoj sjednici održanoj krajem lipnja, Općinsko vijeće Općine Vinica usvojilo je 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vinca za 2016.godinu. U postupak Izmjena i dopuna krenulo se , kako je naglasio načelnik Općine Vinica, iz razloga što za neke programe sredstva osnovnim proračunom nisu bila planirana ili nisu bila planirana u dovoljnom iznosu dok su istovremeno za neke razvojne programe rashodi smanjeni u skladu s očekivanim prihodima. Izmjenama i dopunama, proračun je Općine Vinica povećan za 254.194,00 kn te iznosi 9.242.924,00 kn.

Na dnevnom redu sjednice bilo je i izvješće o radu načelnika za 1.polugodište 2016. godine koje su vijećnici  jednoglasno usvojili. Načelnik je svojim izvješćem obuhvatio sve aktivnosti u proteklom razdoblju. Jedna od aktivnosti odnosi se na izradu Programa ukupnog razvoja prijedlog kojeg  je trenutačno, do 19. srpnja, dostupan javnosti na web stranici Općine Vinica radi uvida te mogućnosti davanja primjedbi i prijedloga . Usvajanje Programa ukupnog razvoja očekuje se na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća, a izrada Program ukupnog razvoja sufinancirana je   iz Mjere 7.1. Fonda za ruralni razvoj u iznosu od 42.000,00 kn.

Načelnik je također upoznao vijećnike sa analizom zaprimljenih inicijativa te opravdanosti rješavanja zahtjeva za korekciju granica građevinskog područja odnosno uključivanja čestica u zonu gradnje što će biti jedno od polazišta za postupak pokretanja 2. Izmjena i dopuna PPUO Vinica o čemu će se odluka donijeti na slijedećoj sjednici. Postoji mogućnost , kako je rekao načelnik, da se 2. Izmjene i dopune PPUO Vinica u 50% iznosu sufinanciraju iz sredstava Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Nadalje načelnik je vijećnike informirao i o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom čije je donašanje zakonska obveza, a koji je također izložen javnoj raspravi putem web stranice Općine Vinica i čije se usvajanje također očekuje na idućoj sjednici Vijeća.

U proteklom razdoblju jedna od značajnijih aktivnosti bila je vezana uz program rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC 2029, od raskrižja u Gornjem Ladanju do početka Arboretuma. Rekonstrukcijom ove izuzetno opasne dionice ceste trebalo bi se obuhvatiti zacjevljenje kanala za oborinske vode uz cestu te izgradnja prijeko potrebnog nogostupa, o čemu se dogovori vode na relaciji MUP -Hrvatske vode - ŽUC Varaždinske županije- Varkom . Vrijednost čitavog projekta iznosi 6 milijuna kn, od čega 3 miljuna za zacjevljenje, a 3 milijuna za rekonstrukciju ceste i izgradnju nogostupa.

Vezano uz sigurnost sudionika u prometu na našim cestama, Županijskoj upravi za ceste i PU Varaždinskoj upućena je zamolba za postavljanje više usporivača , osobito u neposrednoj blizini škola, rekao je načelnik Općine Vinica.