Subvencija osiguranja maksimalno do 5.000,00 kn po OPG-u

Napisala on Sri, 18/05/2016 - 12:05,

Proračunom Općine Vinica za 2016.godinu osigurana su financijska sredstva namijenjena  potporama u poljoprivredi, među kojima su i   subvencije osiguranja usjeva i trajnih nasada.

Pravo na subvenciju osiguranja u visini od 50 % premije za pojedinu kulturu mogu ostvariti poljoprivrednici  s prebivalištem na području naše općine, upisani u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Police osiguranja zainteresirani  mogu    zaključiti u osiguravajućim kućama koje se bave osiguranjem usjeva i koje s Općinom Vinica imaju zaključen ugovor, a za ostvarivanje prava  na subvenciju osiguranja potrebno je predočiti iskaznicu OPG-a, popis parcela s kulturama iz upisnika ili posjedovni list  te  potvrdu Općine Vinica o podmirenim obvezama. Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o potporama u poljoprivredi od 16. svibnja 2016.godine ova  vrsta  subvencije  može iznositi maksimalno do 5.000,00 kn po obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.