ZAPRIMANJE PRIJAVA ŠTETA OD MRAZA

Napisala on Uto, 03/05/2016 - 13:05,

OBAVIJEST

OBAVIJEŠTAVAMO GRAĐANE NA ČIJIM SU POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA NASTALE ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE - MRAZA, DA NASTALU ŠTETU MOGU PRIJAVITI

U PROSTORIJAMA OPĆINE VINICA

DO PONEDJELJKA 09. SVIBNJA 2016. GODINE,

U VREMENU OD 9,00 DO 13,00 SATI.


PRILIKOM PRIJAVE ŠTETE POTREBNO JE PREDOČITI: OSOBNU ISKAZNICU I OIB VLASNIKA NEKRETNINE, POSJEDOVNE LISTOVE ODNOSNO  ISPIS KATASTARSKIH ČESTICA PRIJAVLJENIH U UPISNIKU POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA ILI ARKODU, NA KOJIMA JE NASTALA ŠTETA OD MRAZA I BROJ ŽIRO RAČUNA.


UKOLIKO SE RADI O TRAJNIM NASADIMA (VOĆNJACI I VINOGRADI) POTREBNO JE DATI TOČAN PODATAK O BROJU I VRSTI STABALA VOĆAKA, ODNOSNO O BROJU ČOKOTA UKOLIKO SE RADI O VINOGRADU, A ZA OBRTNA SREDSTVA POTREBNO JE DATI TOČAN PODATAK O POVRŠINI POD ODREĐENOM POLJOPRIVREDNOM KULTUROM.

PRIJAVITELJI KOJI NEĆE POSJEDOVATI POTPUNU, NAPRIJED NAVEDENU, A OD DRŽAVNOG POVJERENSTVA PROPISANU DOKUMENTACIJU, KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTJEV, NEĆE MOĆI PODNIJETI ZAHTJEV.

 

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                              OPĆINA VINICA