Općinsko vijeće usvojilo je Proračun Općine za 2016. godinu

Napisala on Pet, 04/12/2015 - 12:12,

U srijedu je Općinsko vijeće, a prije toga i Odbor za financije i proračun te Odbor za statutarno pravna pitanja, raspravljalo o predloženom Proračunu Općine Vinica za 2016.godinu. Sukladno Zakonu o proračunu te Zakonu o fiskalnoj odgovornosti , općinski načelnik Marijan Kostanjevac dostavio je općinskim vijećnicima Prijedlog Proračuna u pisanom obliku prije 15. studenog. Na dobiveni prijedlog   općinske vijećnice i vijećnici imali su mogućnosti dati svoje prijedloge i sugestije. Pošto nitko od vijećnika nije u zakazanom roku dostavio nikakve prijedloge , predsjednik Općinskog vijeća je i na samoj sjednici u toku rasprave o proračunu dao mogućnost vijećnicima za podnošenje eventualnih amandmana na predloženi proračun. Kako nitko od vijećnika nije imao primjedbi niti predložio izmjenu , načelnik je kao ovlašteni predlagatelj detaljno obrazložio sve kako prihodovne tako i rashodovne stavke proračuna. Predsjednici Odbora za statutarno pravna pitanja te Odbora za financije i proračun upoznali su Vijeće sa mišljenjem i iznijeli pozitivan stav Odbora prema predloženom proračunu te je Proračun Općine Vinica za 2016.godinu jednoglasno prihvaćen u predloženom iznosu od 8.988.730,00 kn.

Važno je naglasiti da je Proračun za 2016.godinu veći u odnosu na 2015. godinu za gotovo 30 %, a proračunom su obuhvaćeni svi segmenti, od potreba najmlađih do potreba najstarijih . Rashodi za komunalnu djelatnost obuhvaćeni su sa preko 50 % proračunskih sredstava, ali nisu izostali niti rashodi za sve ostale aktivnosti. Načelnik je zahvalio svim vijećnicama i vijećnicima na izglasanom proračunu, kao i svim članovima odbora te sve zamolio za još veću suradnju. U svom je obraćanju članovima Općinskog vijeća zamolio da se u javnosti prestanu iznositi neistine o našoj općini, njemu kao načelniku te njegovim suradnicima, a što sve u konačnosti našoj Općini i njenom ugledu nanosi veliku štetu. Naglasio je kako se u Općini Vinica vrlo racionalno, bez afera i financijskih dubioza sprovode svi zacrtani programi i projekti . Nadalje, načelnik je izrazio i zadovoljstvo što je Općina Vinica konačno dobila i svog saborskog zastupnika, gospodina Štromara, koji će pomagati našoj Općini u realizaciji velikih i za općinu važnih projekata.

PREGLED VRSTE PRIHODA

PREGLED RASHODA I IZDATAKA