Sanacija dijela krovišta crkve Sv. Marka

Napisala on Pet, 16/10/2015 - 09:10,

U sklopu već najavljenih radova na zaštićenim sakralnim građevinama i spomenicima kulturne baštine u Općini Vinica početkom su tjedna započeli radovi na sanaciji dijela krovišta (iznad sakristije) naše župne crkve sv.Marka Ev. Radovi su nažalost morali biti prekinuti radi lošeg vremena i velike kiše. Prijeko potrebni radovi na sanaciji spomenutog dijela krovišta ukupne su vrijednosti 150.000,00 kn, a bit će dovršeni u nakraćem mogućem roku. Iako je bila planirana sanacija kompletnog krovišta crkve, za ovu su godinu dobivena financijska sredstva u iznosu od 100.000,00 kn , a što nije bilo dostatno. Kako bi se do kraja završili planirani radovi nad dijelom crkve, sa dodatnim sredstvima od 50.000,00 kn sudjelovati će i Župa. Radovima je obuhvaćena zamjena drvne građe , postavljanje novih limenih opšava i prekrivanje novim crijepom. Općina Vinica je Ministarstvu kulture za slijedeću godinu podnijela prijavu za osiguranje dodatnih 375.000,00 kn čime bi se u potpunosti dovršila sanacija preostalog dijela krovišta crkve - rekao je načelnik općine Marijan Kostanjevac.