Od ponedjeljka počinje akcija sustavne deratizacije

Napisala on Čet, 03/04/2014 - 13:04,

Već desetak godina na području Općine Vinica provodi se svakog proljeća sustavna deratizacija . Na temelju Ugovora sa Veterinarskom stanicom d.d. koji je zaključio načelnik Općine Marijan Kostanjevac, djelatnici Odjela za higijenu, okoliš i sanitaciju Veterinarske stanice d.d. iz Varaždina na području Općine Vinica od ponedjeljka, 07. travnja, kreću u akciju sustavne deratizacije. Akcijom će se obuhvatiti sva domaćinstva u naseljima Općine kao i sve površine koje su pogodne za razmnožavanje i zadržavanje glodavaca (smetišta, kanali).

Deratizacija će se obavljati s jednom zaštitnom kutijom s mekom po domaćinstvu, a iz službe za deratizaciju umoljavaju :

- da se štakori i miševi, koji ugibaju 3 dana nakon uzimanja meke,   zakopaju

- da se zatrovane meke ne diraju i ne premještaju

- da se o eventualnim problemima oko mjera deratizacije iznesu osoblju koje obavlja deratizaciju

- da je za vrijeme postavljanja meke po domaćinstvima prisutna odrasla osoba

 

Domaćinstva ne trebaju sudjelovati u troškovima jer   troškove sustavne deratizacije u cijelosti financira Općina Vinica.