JAVNI POZIV STUDENTIMA

Napisala on Čet, 17/09/2015 - 14:09,

 

 •                                                                          OPĆINA VINICA
 •                                                                          NAČELNIK
 •                                                                 Klasa: 602-04/15-01/03
 •                                                                 Urbroj: 2186/011-03-15-1
 •                                                                                                 Vinica, 16. rujna   2015.
 •  

     Na temelju članka 3. Odluke o uvjetima i kriterijima pružanja novčane potpore studentima Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 60/13.), Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu novčanih potpora studentima Općine Vinica

 1. Općina Vinica će u akademskoj godini 2015./2016.   dodjeljivati novčane

potpore u iznosu od:

 1. a)250,00 kn mjesečno – studentima koji studiraju na području Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije
 2. b)400,00 kn mjesečno – studentima koji studiraju u Zagrebu, u ostalim županijama u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu

 

 1. Studenti mogu ostvariti pravo na mjesečnu novčanu potporu pod slijedećim

uvjetima:

 • - da oni, kao i njihovi roditelji/staratelji/zakonski skrbnici imaju prebivalište na području  Općine Vinica
 • - da su redoviti studenti
 • - da su ostvarili minimalni prosjek ocjena od 2,5 na posljednjoj godini studija
 • - da mjesečna primanja po domaćinstvu studenta ne prelaze iznos od 2,5 prosječne mjesečne plaće  u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini

     3. Kako bi ostvarili pravo na novčanu potporu studenti dostavljaju slijedeću dokumentaciju:

- presliku vlastite osobne iskaznice te preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja/ zakonskih skrbnika

- potvrdu visokog učilišta o redovnom upisu u akademsku godinu s naznakom godine studija i semestra

- potvrdu visokog učilišta o ostvarenom prosjeku ocjena (ovaj uvjet odnosi se na studente 2. i slijedećih godina studija, a studenti upisani u 1. godinu diplomskog studija dostavljaju potvrdu s prosjekom ocjena ostvarenim na preddiplomskom studiju)

- potvrdu Porezne uprave o prihodima ostvarenim u prethodnoj godini   kao dokaz o primanjima za svakog roditelja/startelja/zakonskog skrbnika odnosno odgovarajuću potvrdu o visini prihoda ukoliko roditelji/staratelji/zakonski skrbnici studenta ostvaruju prihode u inozemstvu

- broj žiro-računa na koji će se vršiti uplata potpore

   4. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom zaprimaju se zaključno do 23. listopada 2015. godine, a mogu se dostaviti osobno ili poštom na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5.

Nepotpune prijave te prijave dostavljene van roka neće se uzeti u razmatranje.

 

 

                                                                                     Načelnik Općine Vinica

                                                                                      Marijan Kostanjevac

                          

NAPOMENA : Podatak o prosječnoj neto plaći ( 5.533,00 kn)  u Republici Hrvatskoj u 2014. godini objavljen je u "Narodnim novinama" broj 47/15.